به نام خدا


" شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی 

اما حال که به آن دعوت شدی تا می توانی زیبا برقص "   چارلی چاپلین


سلام

به ذهن مثبت خوش اومدین


* مطالب اختصاصی را لطفا با ذکر منبع کپی کنید *