• " خوش بین باشید ... " •

Optimism

- فلان درس افتادم چون استعداشو ندارم
+ فلان درس افتادم چون دقت نکردم
- چون شغلی ندارم بی مصرفم
+ شغلی ندارم ولی خونواده ای دارم که پشتمن و حمایتم میکنن

خوش بینی اینه که وقتی در یک وضعیت سخت و ناخوشایند قرار دارید بجای فکر به بعدهای منفی , بعدهای مثبت را در نظر بگیرید و سعی کنید با افکار مثبتتان به راه های صحیح قدم بگذارید

& انسان خوش بین ؟! این شخص از شکست هاش به عنوان یه پل استفاده میکنه ( فکر میکنه که شکست یه اتفاق موقته و میشه درستش کرد )

& و اما انسان بدبین ؟! ایشون کلا ناامیدن و فکر میکنن زندگیشون فقط با شکست همراهه ( در واقع شکست رو یک اتفاق دائمی در زندگیش میدونه )

برای خوش بین بودن به خودتان اعتبار ببخشید و برای افکارتان ارزش قائل شوید , در این صورت به خود و افکارتان اعتماد دارید و این اعتماد به خود است که راه رسیدن به یک هدف را شروع میکند ...