• " شکاک نباشید ... " •وقتی داری توی هوای سمی نفس میکشی
هرچی بیشتر تلاش کنی بیشتر آسیب میبینی و زودتر مسموم میشی
این دقیقا مثل زندگی کردن توی رابطه ای ( هر رابطه ای را شامل میشود ) هست که شک اونو مسموم کرده
اون کسیکه توی رابطه شکاک هست به اندازه ی اونی که مورد شکه آسیب میبینه
و اگر رابطه یعنی اینکه حالت خوب باشه پس ادامه ی همچین ماجرایی جز مرگ تدریجی روح و روان آدم نمیتونه چیزی در بر داشته باشه

پس یا اعتماد کنید یا تمومش کنید

پ.ن 1 : هر نوع شک کردن رو منفی نپندارید