«اکثر افرادی که تقریباً شاد هستند، ذهنشان را آرایش می کنند تا شاد باشند» آبراهام لینکلن


** من میتوانم مثبت باشم **

1.
من در انتخاب اندیشه‌ام آزادم
2.
من سرشار از آرامشم
3. من زندگی‌ام را هر روز می‌آفرینم
4. احساسات من نتیجه افکار من هستند
5. من به فرآیند زندگی اطمینان دارم
6. من در سن مناسبی هستم


| موارد زیر را با دقت بخوانید |
 1. رضایت همیشه به معنی داشتن چیزهایی که می‌خواهید نیست. گاهی رضایت قدردان داشته‌ها بودن است.
 2. اینکه همه‌چیز در گذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن‌ها نیست.
 3. خوشبختی دیگران آیینه خوشبختی من است.
 4. می‌پذیرم، همه‌چیز را نمی‌توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات به خودمان بسته است.
 5. گاهی باید دلتان بشکند تا بتوانید بازهم از او پیروی کنید.
 6. موفقیت واقعی بلند شدن بعد از شکست است.
 7. گاهی یک انتخاب اشتباه ما را به درست‌ترین جای ممکن می‌رساند.
 8. اگر توان تغییر شرایط را ندارید خودتان را تغییر بدهید.
 9. اگر کشتی‌تان به‌گل‌نشسته، فرصت خوبی است تا اضافات را دور بریزید شاید به دریا بازگشت.
 10. کتاب زندگی پر از قصه‌های مختلف است. بخوانید و بگذرید.
 11. تا خودتان را نبخشید، شرایط را نبخشید و نپذیرید که هرچه بوده تمام‌شده نمی‌توانید روبه‌جلو حرکت کنید.
 12. قرار نیست انتظارات همه را برآورده کنید.
 13. شاید تنها خودت راداری، جای نگرانی نیست یادتان باشد درخشش یک ستاره جهانی را از تاریکی نجات می‌دهد. از خودت ناامید نشو و تفکر مثبت را رها نکن.
 14. به خودت ایمان داشته باش و هیچ‌وقت به آنچه هستی شک نکن.
 15. شما قربانی نیستید. شاید به شما خیانت شده باشد، آسیب‌دیده باشید و موفقیت‌تان به تعویق افتاده باشد اما راه موفقیت بسته نیست.
 16. اتفاقاتی که برایتان می‌افتد را بپذیرید و بدانید که در بهترین زمانی ممکن اتفاق افتادند.
 17. در نود و نه درصد مواقع تنها مانعی که بین شما و اهدافتان وجود دارد، نگرش شما نسبت به شرایط است.
 18. برای بهترین بودن آفریده‌ شده‌اید اهدافتان را شجاعانه دنبال کنید.
 19. اگر بگویید می‌توانم بی‌شک می‌توانید و اگر بگویید نمی‌توانم بی‌شک همان است که می‌گویید.
 20. دستاوردهای بزرگ زمان برند ولی ارزشش رادارند.
 21. اگر می‌خواهید کوه‌هایی را جابه‌جای کنید اول باید با جابه‌جایی سنگ‌ریزه‌ها شروع کنید.
 22. اگر دوست دارید شاد و سرزنده باشید انتظار نداشته باشید همیشه حق با شما باشد.
 23. دست از نگرانی، شک و تعجب بردارید و بدانید هر اتفاقی که می‌افتد همانی است که باید حتی اگر مطابق میل شما نباشد.
 24. و درنهایت در زندگی به چیزی می‌رسید که انتظارش رادارید دقیقا همان‌طور که انتظارش را داشتید.


پیش به سوی مثبت بودن ...